tirsdag den 17. januar 2017

Længe ventet


For lidt over tretten år siden blev jeg ansat i Caféen. Caféen var skole-fritidsordning for de største børn, og i de kommende år havde jeg mange sjove oplevelser med de mange børn der kom og gik.

Tretten år er lang tid, og efterhånden er de gamle Cafémedlemmer blevet så store at jeg med mellemrum møder dem med børn, ægtefæller eller voksne anskuelser. Så kan jeg godt føle mig en lille smule gammel. Bare en lille smule.


Byggeplads


Jeg havde ikke været ansat længe, inden min dengang tætteste kollega fortalte om den tiårsplan, der lå for udviddelse og renovering af skolen. Den havde allerede dengang en del år på bagen og de mange gode ideer skulle forhåbentlig snart indfries. Tiden gik, planerne blev skrinlagt og udbygningen kom aldrig i stand.

Indtil en gang for et par år siden, da det stod klart at skolens lokaler ikke længere kunne leve op til standarten for nutidens krav til for eksempel størrelsen på et klasselokale. Der blev gravet dybt i kommunens pengekasse, tiden kom til os, en arkitekt blev sat på opgaven og chefen var mere end een gang skolen rundt med arkitekt og følge.

Planer blev tegnet, udvalg så på sagen, penge skulle bevilliges og midt i det hele, da byggeriet for alvor så ud til at blive til noget, fandt vi på at skolen skulle profileres anderledes. Vi ville være grøn skole, med alt hvad det kan komme til at indeholde.

Planerne blev endnu en gang set igennem, nye tiltag fundet på, med tiden blev kommunens gartnerafdeling inddraget og skolens nys ansatte grønne koordinator blev fra dag ét sat på en kæmpe opgave, med også at inddrage det grønne i det nye byggeri.

De gamle planer var spændende. De nye lod i første omgang noget tilbage. Men som tiden gik, som vi kunne se nye potentialer og som udearealerne blev medtænkt som undervisningsrum med spændende muligheder blev planerne mere og mere spændende.

Området omkring hvor klubben ligger, kommer til at undergå de største forandringer. Det er her der endelig i dag blev sat hegn op, der skal hegne den kommende byggeplads ind. Det er her udearealer skal blive indendørs, hvor nye rum skal opstå og spændende tiltag skal opføres. Det er her den største del af arbejdet ligger, og det er her arbejdet bliver startet. I første omgang startes der udenfor. Der skal graves og støbes, der skal fældes træer og gøres plads til nye udendørs rum, inden udbygningen flytter indenfor.


Byggeplads


Inde skal klasselokalene renoveres. I første omgang står en del af skolens lokaler tomme. Det har de gjort siden sommerferien og klasserne er stoppet ind i de resterende lokaler. Heldigt nok er der flere lokaler, end der ender med at blive, og det betyder at eleverne hen ad året kan rykkes rundt, fra gamle lokaler til nærmest nye, indtil alle skolens klasselokaler til sidst har været gennem håndværkernes formentligt kyndige hænder, har fået nye standartstørrelser og bliver klar til at tage kampen op med endnu mange generationer af folkeskoleelever.

Inden byggeholdet kommer til de ældste klasser i en anden del af skolen, står klubben også for tur. Vi skal have ommøbleret lidt på væggene, muligvis have en ekstra dør udtil og ende med en bedre sammenhæng mellem vores forskellige muligheder. Og mens det stadig er koldt udenfor og byggeriet tager sin begyndelse, kan vi vente med at pakke os sammen på mindre plads, for en periode, indtil sommeren og sommerens ferie står for døren.


Slet ikke nogen dårlig planlægning – hvis nogen spørger os.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar